Селско и горско стопанство >> Животновъдство

Фирми в отрасъл Животновъдство

 • ГЕОРГИ БОЕВ

  Ловеч 5500, ул. Търговска 15, тел. Дървопреработване и животновъдство
 • ГРАДИЩЕ - КОЛО КОЛЕВ

  Ботевград 2140, ул. 3-ти март 49, ап. 5, тел. Животновъдство, вътрешен и международен транспорт, копирни услуги
 • ПОМС СД

  София 1220, кв. Надежда І, блок138А-а, ап. 5, тел.
 • ЕВРОБУЛ АГРО

  Карлово 4300, ул. Търговска 8, тел. Коневъдство
 • ИСМЕТ ШАБАНОВ - ОЛИМП 131

  Омуртаг 7900, ул. Генерал Тотлебен 20, тел. Износ на месо от дребен рогат добитък и транспорт на животни и месо
 • КАМЕННА СОЛ

  Варна 9008, ул. Антон Неделчев 13, тел. Внос на каменна сол за животни
 • КОСТОВ И ГОРАНОВ - ФЕРМА ЗА ОХЛЮВИ

  Плевен 5800, ул. Цар Симеон 31, тел. Развъждане и отглеждане на охлюви
 • МИХАЛЕВИ 61 И СИЕ

  Дългопол 9250, ул. Г. Димитров 5, тел. Едър рогат добитък
 • ПАВЛИНА ЦОНЧЕВА 2000

  Разград 7200, ул. Панайот Волов 1Б, тел. Биволовъдна ферма, биволско мляко
 • РАДИДА

  Тервел 9450, ул. Св. Св. Кирил и Методий 2, тел. Отглеждане на едър рогат добитък
535 резултата в 54 страници
Открийте ни в Google+